Nasze publikacje

Przygotowujemy teksty naukowe, w których analizujemy różne problemy dotyczące ochrony danych osobowych.
Poniżej nasze publikacje:
 
Joanna Łukaszyk. Ochrona danych osobowych w sądach (Wydawnictwo Presscom, 2021)

Pokazujemy w niej m.in.:
- jak połączyć ochronę danych osobowych w sądach z zasadami dotyczącymi postępowań sądowych,
- w jakim zakresie RODO dotyczy sprawowania wymiaru sprawiedliwości, w jakim postępowań cywilnych a w jakim karnych,
- jak stosować zasadę minimalizacji w tym obszarze,
- w jakiej relacji pozostaje zasada jawności postępowań do ochrony danych osobowych.

Odpowiadamy na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w sądach i analizuję naruszenia oraz nieprawidłowości w przetwarzaniu.
Zainteresowanych tą problematyką zapraszam do lektury :)

Joanna Łukaszyk. Instytucja upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w świetle art. 29 RODO i praktyki przetwarzania

Państwo Prawne nr 1 (8).2018 WSZIP Wrocław

Joanna Łukaszyk. RODO jako instrument wspierania innowacyjności

Przedsiębiorstwo Przyszłości. Wydawnictwo UTH. 37/2018

Joanna Łukaszyk. Ochrona danych osobowych - wyzwania europejskie

Prawo Europejskie w praktyce, 2011

 

 


Print   Email