Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożonym zapytaniem

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przesłanym zapytaniem jest Optimum Consulting Joanna Łukaszyk, z siedzibą w Izbicy (05-140 Izbica, ul. Cykady 5), dalej: Administrator.

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia możliwości kontaktu, w przypadku podania danych osobowych podczas zapytań kierowanych do Administratora, np. przy użyciu formularzy dostępnych na witrynie. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej poprzez wysłanie zapytania. Podanie w tym celu danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Wyrażona w podany sposób zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych osobowych

Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom umów zawartych przez Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, a następnie, przez czas niezbędny do załatwienia sprawy związanej z zapytaniem, ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz niezbędnej archiwizacji.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, w przypadkach niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

Prawo skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących podanych przez Panią/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Print   Email